• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอเแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียดข้อมูล
1 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 21/08/2022 รายละเอียด
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี. และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ 09/08/2022 รายละเอียด
3 ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 20/07/2022 รายละเอียด
4 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่อย่างเป็นทางการ 20/09/2022 รายละเอียด
5 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่อย่างเป็นทางการ 20/09/2022 รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ลำดับที่ ประกาศเรื่อง วันที่ประกาศ รายละเอียดข้อมูล
1 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17/10/2022 รายละเอียด
2 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 08/10/2022 รายละเอียด
3 คำสั่งจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 08/10/2022 รายละเอียด
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 08/10/2022 รายละเอียด
5 รายงานเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ 08/10/2022 รายละเอียด
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 19/09/2022 รายละเอียด
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19/09/2022 รายละเอียด
8 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 19/09/2022 รายละเอียด
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 19/09/2022 รายละเอียด
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 19/09/2022 รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานประมวลภาพเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ 13/10/2022
 • ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 15/09/2022
 • ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 15/09/2022
 • การบริการรับชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ 15/09/2022
 • ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 15/09/2022
 • บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 15/09/2022

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 03/11/2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 19/10/2022
 • แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปี พ.ศ. 2566 19/10/2022
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม2565- เดือนกันยายน 2565 19/10/2022
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03/10/2022
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14/09/2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 14/09/2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 14/09/2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 14/09/2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 14/09/2022

เอกสารดาวน์โหลด

 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 15/09/2022

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง