• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 27 Jun 2022
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 24 Jun 2022
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 23 Jun 2022
 • ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2565 02 Jun 2022
 • คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565 09 Apr 2022
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 7 วันอันตราย(โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2565) 09 Apr 2022
 • ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล 28 Mar 2022
 • ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมขอบถนนไหล่ทาง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 14 ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 24 Jun 2022
 • วิธีประหยัดพลังงานง่ายๆในการประหยัดค่าใช้จ่าย 15 Jun 2022
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 23 May 2022
 • คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 23 May 2022
 • คำสั่งปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง พ.ศ.2564 23 May 2022
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผอ.กองช่าง พ.ศ.2564 23 May 2022
 • คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผอ.กองการศึกษา พ.ศ.2564 23 May 2022
 • คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พ.ศ.2564 23 May 2022

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 30 Mar 2022
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 Sep 2021
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 27 Sep 2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้าน 21 Sep 2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส 21 Sep 2021
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 16 Dec 2021
 • ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมขอบถนนไหล่ทาง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 8 ซอย 14 ตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2022
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลฌกทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Mar 2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 12 May 2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 09 Jun 2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 07 Oct 2021
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 07 Oct 2021
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 07 Oct 2021
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 07 Jan 2022
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 07 Jan 2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 07 Apr 2022
 • รายงานสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 07 Apr 2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 04 Nov 2021
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 04 Mar 2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 04 Feb 2022

เอกสารดาวน์โหลด

 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 26 Nov 2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง