• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
 • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง 1/21/2022
 • ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 12/1/2021
 • บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 11/26/2021
 • ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างและผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11/23/2021
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา (ภาค ค) สัมภาษณ์ ตำแหน่ง คนงาน 11/19/2021
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10/26/2021
 • ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 10/12/2021
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 10/7/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปี 2565 1/10/2022
 • ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 1/6/2022
 • เอกสารแนะนำภาษีป้าย 12/17/2021
 • ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 11/18/2021
 • คู่มือชำระภาษีท้องถิ่น 11/16/2021
 • ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 11/8/2021
 • ประกาศขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตราการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 11/2/2021
 • ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2565 (แก้ไข) 11/1/2021

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 1/7/2022
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 1/7/2022
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 12/16/2021
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 11/4/2021
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 10/7/2021
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม -กันยายน 2564 10/7/2021
 • ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 10/7/2021
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 9/27/2021
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 9/27/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากว๋าว ซอย 9 บ้าน 9/21/2021
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01ก่อสร้างรางระบายน้ำและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส 9/21/2021

เอกสารดาวน์โหลด

 • แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 11/26/2021

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง