• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
ข้อความประชาสัมพันธ์ :

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่

ข่าวสารประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ พร้อมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งประชาชนให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศเทศบาลต าบลแม่ไร่ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 9/10/2021

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง