• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยจ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล #ปลัดเทศบาล และ #ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสิงหนวัติ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง