• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุในอำเภอแม่จัน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในอำเภอแม่จัน

>>วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. โดยสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุในอำเภอแม่จัน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง