• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นดูความเรียบร้อยของศูนย์ CI ที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยไร่

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรี และนายบุญส่ง จันทาพูน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้ลงพื้นดูความเรียบร้อยของศูนย์ CI ที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่6 และได้ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมถนน หมู่ที่5 บ้านดงมะตืน

image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง