• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
- เทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสถาน,เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง