• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังการให้ถูกวิธีด้วยท่ารำวงมาตรฐาน ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ไร่

>>วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังการให้ถูกวิธีด้วยท่ารำวงมาตรฐาน ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ไร่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง