• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะของชุมชนบ้านสันกอง หมู่ที่ 7

>>วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วย จ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล #ปลัดเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 ร่วมต้อนรับคณะดูงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชุนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มาศึกษาดูงานการบริการจัดการขยะของชุมชนบ้านสันกอง หมู่ที่ 7

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง