• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุในอำเภอแม่จัน ประจำปี2566

??วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ร่วมการจัด #กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุในอำเภอแม่จันตาม #โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การพัฒนา และการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัย ในอำเภอแม่จัน ของ #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ณ โรงเรียนป่ากว๋าว-ดอนชัย ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
>>โดยมีนายวรายุทธ ค่อมบุญ #นายอำเภอแม่จัน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งในงานประกอบไปด้วยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทั้งหมด 13 ตำบล
เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีภาคีเครือข่าย ด้าน การส่งเสริมสุขภาพผสอ. ตาม นโยบาย 2566 ปีแห่ง "สุขภาพผู้สูงวัยไทย" กิจกรรม ประกอบด้วย
.. การตรวจสุขภาพ 9 ด้าน พร้อม สอนการป้องกันหกล้ม 200 คน โดย รพ.แม่จัน
..มอบโล่ ผสอ.ดีเด่น 3 โล่
..เกียรติบัตร ผสอ. 80 ยังแจ๋ว 13 คน
..เกียรติบัตร ผสอ. ดีเด่น 13 คน
... ข่วงนิทรรศการ ผสอ. 13 ชมรม
...การแสดงบนเวที เพื่อเสริมศักยภาพ ผสอ.
...การแสดงกีฬาพื้นบ้าน
... การเดิน นางงาม หาบเปียด
>>และยังมี สส.ละอองติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 7 ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว
>>เวลาต่อมาได้รับเกียรติจากคุณอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ #นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ มีผสอ. ร่วม กิจกรรม
ประมาณ 700 คน
การจัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ
สอดคล้องกับ 2566 ปี แห่ง "สุขภาพผู้สูงวัยไทย
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง