• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การประชุมเพื่อหารือประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างแนวท่อส่งน้ำลำห้วยแม่ไร่

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่ไร่ได้จัดการประชุมเพื่อหารือประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างแนวท่อส่งน้ำลำห้วยแม่ไร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุง เทศบาลตำบลห้วยไคร้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่และกำนันผู้ใหญ่บ้าน

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง