• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ นายรุ่งทิวา อาคะปัญญา #รองนายกเทศมนตรี นายประเสริฐ อุประ #ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี #หัวหน้าสำนักปลัด และ #นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน #หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่มและได้รับเกียรติจาก น.ส.จุรีพร ภิบาลจันทร์ #ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่2,7,9 ณ #ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ไร่ หมู่ที่2
-ช่วงเช้าสอนการทำซาเปา
-ช่วงบ่ายสอนการทำขนมจีบ
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง