• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

>>วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร #ปลัดเทศาบาล #หัวหน้าสำนักปลัด #เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตตำบลแม่ไร่ มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย(แม่จัน)และกู้ภัยทัพยั้งแม่จัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง