• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน #หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่2,7,9 ณ วันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม 2566

>>วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 #โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน #หลักสูตรอาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่2,7,9 ณ #ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ไร่ หมู่ที่2 

::โดยในวันที่9 พฤษภาคม 2566

  -ช่วงเช้าสอนการทำปาท่องโก๋ และขนมข้าวหม้อแกง

  -ช่วงบ่ายสอนการทำขนมไข่หงส์เคลือบน้ำตาล

::ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

  -ช่วงเช้าสอนการทำขนมไข่นกกระทา (เผือก,มันเทศ,แครอท)

  -ช่วงบ่ายสอนการทำน้ำมะนาวอัญชัน

**จบหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น3วัน กิจกรรมทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และนางปราณี วงค์สุรินทร์ #นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้กล่าวสรุปปิดโครงการและขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการฝึกอบรมสอนทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามหลักสูตรดังกล่าว

#งานพัฒนาชุมชน

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง