• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงสำรวจพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านหมู่ที่ 7

วันที่  22  พฤษภาคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมคณะผู้บริหาร/ประธานสภา/รองประธานสภา ลงสำรวจพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านหมู่ที่ 7 เพื่อประสานกองงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือต่อไป

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง