• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน? ประ?จำปีงบประมาณ? 2565)

วันที่? 20? มิถุนายน? 2565? เวลา? 09.30? น. สำนักปลัด? เทศบาลตำบลแม่ไร่? ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล? #กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน? ประ?จำปีงบประมาณ? 2565? ณ? ห้อง?ประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่? โดยจ่าสิบตำรวจ?หญิงกฐิน? มงคลเวชวิไล? ปลัดเทศบาล? ได้รับมอบหมายจากนายจิตร? ห้วยไชย? นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่? เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว? และเวลา? 13.00? น.ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ?จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง? อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง