• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงสีข้าว ปล่อยฝุ่นละอองรบกวนชาวบ้าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนิติกร และผู้ช่วยสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีโรงสีข้าว ปล่อยฝุ่นละอองรบกวนชาวบ้าน

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง