• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พิธีรับมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่พร้อมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมรับป้ายศูย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและ กยศ. ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง