• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ดำเนินเก็บสิ่งขีดขวางทางน้ำ บริเวณซอย 4 ม.1 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง