• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

>>วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้ นายรุ่งทิวา อาคะปัญญา #รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานใน #การประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นิติกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ เวลา 09.00 น. ค่ะ
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง