• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจเยียวยาจิตใจญาติของแรงงานไทยที่ทำงานประเทศอิสราเอล

♦?ลงพื้นที่เยี่ยม/พูดคุยเยียวยาจิตใจญาติของแรงงานไทยที่ทำงานประเทศอิสราเอล
??วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณะสุข ลงพื้นที่เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจเยียวยาจิตใจญาติของแรงงานไทยที่ทำงานประเทศอิสราเอล หมู่ที่5 และหมู่ที่ 6 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง