• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชน

??วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ??
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ กรณีเคสไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตตำบลแม่ไร่ บ้านห้วยไร่ (ซาเจ๊ะ) หมู่ 6 จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชน
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง