• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอล

นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมทีมคณะผู้บริหาร นักพัฒนาชุมชนและนักวิชาการสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศอิสราเอล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ณ หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตื๋น ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง