• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/ 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง