• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อ

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย นำโดยท่านนายก นายสุภรัตน์ รัตนจันทร์ ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เวลา 09.00 น.

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง