• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักณ์ฯ?

ท่านนายกไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมพิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักณ์ฯ? มอบให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต่อไป ณ? ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ไร่
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง