• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1

??วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม เวลา? 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัด#ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่? สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1ประจำปี? พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่? โดยมีนายสุดสาคร ไชยวงค์ #ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง และมีผู้นำ?ชุมชนผู้แทนจากทุกหมู่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง