• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

คณะติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2567

นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และครู ศพด.ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3,7 และ 9 ให้การต้อนรับท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชนดีเด่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง