• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์คุ้มครองเด็กระดับตำบลและป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ชุมชน

เทศบาลตำบลแม่ไร่ เข้าร่วมพิธีรับมอบป้ายศูนย์คุ้มครองเด็กระดับตำบลและป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ชุมชน และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กในโครงการพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำ 2567 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมวังคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีท่านสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง