• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- เวลา 09.00 น. โดยนายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะครูโรงเรียนบ้านสันกอง และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมมีดังนี้
(-)ช่วงเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ชัย ใจวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ และ พล.ต.ท.พนัส แก้วจินดา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดังกล่าว
(-)ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ศิลปะบนผนัง โดยการปรับปรุงวาดภาพตามจินตนาการและทาสีกำแพงโรงเรียน ร่วมกับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านสันกอง ม.9 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง