• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ OSS

งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ออกพื้นที่ดำเนินการดังต่อไปนี้ ......
ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะและปรับลำโพงเสียงตามสาย บริเวณบ้าน สันกอง หมู่ที่ 2 และบริเวณซอย 15 จำนวน 2 จุด
ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณบ้าน ป่ากว๋าว หมู่ที่ 1
และซอย 5 จำนวน 2 จุด
ตามคำร้องระบบ One Stop Service : OSS เป็นที่เรียบร้อย
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง