• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ

นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด #โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและทีมวิทยากร ระหว่างวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2567 ณ เทศบาลตำบลแม่ไร่ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ไร่ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่ไร่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ....
- ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 การอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพผู้พิการ
- ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง