• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่

งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่
ดำเนินการซ่อมแซมถนนค.ส.ล. ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านดงมะตื๋น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 และดำเนินการ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะและซ่อมลำโพงเสียงตามสาย บ้านดอนชัย ม.8 ซอย 13 เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 1 จุด
บ้าน ห้วยไร่ ม.6 สามแยกศาลเจ้า เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 จุด
บ้าน ป่าสักขวาง ม.3
ซ่อมแซมลำโพงเสียงตามสาย หน้าศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1 จุด
ตามคำร้อง ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เป็นที่เรียบร้อย..
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง