• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามรายชื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ไร่

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามรายชื่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ไร่ เพื่อพิจารณาการจำหน่ายและพบปะ นำโดย จ่าสิบตำรวจหญิงกฐิน มงคลเวชวิไล ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้างานสาธารณสุข เวลา 10.00 - 12.00 น.

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง