• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

นายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่ตำบลแม่ไร่ ร่วมงานพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดพระธาตุดอยตุง เวลา 14.00 น.

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง