• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งานสาธารณสุข งานพัฒนาชุมชน และงานบริหารทั่วไป ออกติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2567 ของหมู่บ้านห้วยไร่ ม.6

image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง