• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่

วันจันทร์ 8 กรกฎาคม 2567
งานกองช่างเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดำเนินการตามคำร้องศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ OSS ดังนี้ .....
1. ซ่อมแซมและตรวจเช็ค ลำโพงเสียงตามสาย บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 3
2. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายเทศบาลตำบลแม่ไร่
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง