• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 17 กันยายน 2565 สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน #กิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง