• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ขอขอบคุณ หจก.แม่จัน ปริ้นติ้ง ร้านฟ้าประทานอาหารสัตว์

เทศบาลตำบลแม่ไร่ ที่ได้มอบความช่วยเหลือให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทางเทศบาลตำบลแม่ไร่จะได้ดำเนินการส่งมอบให้แก่ผู้กักตัวต่อไป
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง