• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2565

??วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. #ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยมีนายสุดสาคร ไชยวงค์ #ประธานสภา เป็นประธานในการประชุมสภา และสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง และมีผู้นำ ผู้แทนจากทุกหมู่บ้านร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง