• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ต้อนรับคณะนำร่องทดลองเส้นทางการท่องเที่ยว

14? กันยายน? 2565? ต้อนรับคณะนำร่องทดลองเส้นทางท่องเที่ยว? ตำบลแม่ไร่? อำเภอแม่จัน? อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน? โดยวันที่? 14? กันยายน? 2565? #จุดแรกศูนย์เรียนรู้บ้านสันกอง? หมู่? 2 บ้านคุณนิธี #จุดที่2 บ้านห้วยไร่? สัมผัสกับวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่า? ณ? ศูนย์วัฒนธรรมอาข่า? และรับประทานอาหารของชนเผ่า?อาข่า ณ? ศาลาอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยไร่? และเวลา? 13.00? น.? คณะนำร่องทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเดินทางไปยังวัดผาแตกผาคำ? อำเภอแม่สาย

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง