• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ไร่

เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ ซึ่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้จัดชุดบริจาคสำหรับผู้กักตัวไปแล้วจำนวน 35 ชุด และทำการส่งมอบให้กับทางผู้นำชุมชนเพื่อนำส่งให้กับผู้กักตัวต่อไป

image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง