• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

กองช่างดำเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะขยายเขตเพิ่มเติม

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่ไร่โดยนายจิตร ห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะขยายเขตเพิ่มเติม บ้านป่ากว๋าว หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด
-ซอย4 จำนวน 1จุด
-ซอย5 จำนวน 1จุด
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าถนนสาธารณะขยายเขตเพิ่มเติม บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด
-ซอย1ประจบ ซอย 4 (3 แยก) จำนวน 1จุด
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง