• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 4 มกราคม 2566 โดย นายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนิติกร ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 4 

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง