• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านสันกอง

วันที่ 6 มกราคม 2566 โดนายไพศาล พรมมาลี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านสันกอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ และนิติกรร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้้ 

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง