• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและการลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเพื่อขอรับเงินเยียวยาเหตุอุทกภัย 2565

วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ มอบหมายให้ #หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยและการลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเพื่อขอรับเงินเยียวยาเหตุอุทกภัย 2565 ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ให้กับผู้ประสบภัย หมู่ที่ 2,7และ9 โดยมีนายวรากร สิทธิเดชะ #ปลัดอำเภอแม่จันปลัดประจำตำบลแม่ไร่ ร่วมประชุมให้ความรู้และให้คำปรึกษาในครั้งนี้
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง