• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

ลงพื้นที่สำรวจแนวทางแก้ปัญหาน้ำไหลหลาก ท่วมขังในฤดูฝน บริเวณรอยต่อหมู่ที่ 5 และ 6

วันที่ 9 มกราคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ พร้อมด้วยกองช่างลงพื้นที่สำรวจแนวทางแก้ปัญหาน้ำไหลหลาก ท่วมขังในฤดูฝน บริเวณรอยต่อหมู่ที่ 5 และ 6 หลังสุสานบ้านห้วยไร่ เพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง