• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

มอบขนมวันเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์และโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ในพื้นที่ตำบลแม่ไร่

>>วันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยนายไพศาล พรมมาลี #นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ นายรุ่งทิวา อาคะปัญญา นายชาตรี โสภณสุขเจริญ #รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ นายประเสริฐ อุประ #ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ และ #เลขานายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้มอบขนมวันเด็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่ไร่ ทั้ง 5 ศูนย์ และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่ไร่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง