• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505

พิธีเปิดงานของดีอำเภอแม่จัน

วันที่ 18 มกราคม 2566 โดยนายรุ่งทิวา อาคะปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานของดีอำเภอแม่จัน พร้อมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ โคกหนองนา บ้านสันธาตุ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

image description
image description
image description
image description
image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง