• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

รถบรรทุกน้ำสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาลและเติมแทงค์น้ำบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 เพื่อบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.โดยนายจิตร ห้วยไชย ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาลและบรรเทาภัยแล้ง บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 จำนวน 4 จุด ใช้น้ำจำนวน 6,000 ลิตร

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง