• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เตรียมความพร้อมสถานที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เด็กเก่าบ้านห้วยไร่ หมู่ 6

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เด็กเล็กเก่าบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง