• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม2565 เทศบาลตำบลแม่ไร่ โดยนายจิดรห้วยไชย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร นำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปลูกต้นทองอุไร 99 ต้น ณ บ้านห้วยไร่

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง