• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

จัดสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ไร่ นำโดยนางสาวพัชรินทร์ คำเงิน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา นำเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและกองช่าง ร่วมกันจัดสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง