• สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240
  • +66 053-667-505
รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ลงพื้นที่เก็บขยะอันตราย 9 หมู่บ้าน

วันที่? 21? กันยายน? 2565? งานสาธารณสุข? พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย? ลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่ตำบลแม่ไร่? หมู่ที่1-9?

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง